!
headerplaatje DBL nieuwe site.jpg
8 juli 2021

Samenwerking tussen Donar en MartiniPlaza

GRONINGEN - MartiniPlaza en Donar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedereen kent de geweldige sfeer in een prachtige entourage. We zijn dan ook blij dat we kunnen melden dat MartiniPlaza en Donar een nieuwe overeenkomst hebben gesloten.

Deze verbintenis is voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst in plaats van een huurovereenkomst. De duur is nu zelfs voor onbepaalde tijd. Beide partijen hebben de gemeenschappelijke ambitie om op korte termijn een goede, permanente trainingsaccommodatie te realiseren. De uiteindelijke doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst is dat MartiniPlaza een state-of-the-art topsportlocatie voor Nederland wordt. De gemeenteraad van Groningen heeft recent een besluit genomen een project te starten waarin de visie op MartiniPlaza moet worden vastgesteld. Naast theater, evenementen en congressen is topsport hierin een van de belangrijkste activiteiten die van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van het complex.

Voor MartiniPlaza is topsport in de komende jaren dus één van de belangrijkste speerpunten. Donar is daarin de belangrijkste waarde. MartiniPlaza heeft hierin de afgelopen tijd veel geïnvesteerd (nieuwe vloer, baskets, verlichting, scoreborden). Momenteel worden de kleedkamers verbouwd zodat ze aan de nieuwste normen voldoen. Hierna wordt verder gewerkt aan de nieuwe trainingsaccommodatie.

Jannes Stokroos en Willem de Kok:”Deze nieuwe overeenkomst brengt ons definitief naar een nieuwe fase waarin de doelstellingen van beide organisaties nauw op elkaar aansluiten.”

Wie de komende tijd wedstrijden van Donar bezoekt maakt kennis met de nieuwe vorm van samenwerking, bijvoorbeeld door de nieuwe videoschermen die in de Middenhal hangen. De samenwerking komt ook tot uiting in het verder uitbouwen van het concept ‘Avondje Donar’, o.a. door de beleving voor en na de wedstrijd te vergroten. Een praktische verbetering in de catering is dat er niet meer met consumptiemunten wordt gewerkt. Er kan met ingang van het nieuwe seizoen cashless worden betaald, door consumpties af te rekenen met de BBC- of Seizoenskaart/Goldcard, als daarvan het tegoed is opgewaardeerd.

Kortom: MartiniPlaza en Donar zijn met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst klaar voor de toekomst.