!
Cilinder.jpg
6 juli 2020

Spelregelwijzigingen voor seizoen 2020/2021 op een rij gezet

Door Antio Sinterniklaas

De internationale basketbalbond FIBA heeft voor komend seizoen een aantal spelregelwijzigingen geïntroduceerd. Het gaat vooral om verduidelijkingen en tekstuele aanpassingen. Er zijn geen hele grote veranderingen en de meeste basketballers zullen er niet zo veel van merken. Toch is het voor geïnteresseerden altijd weer leuk om te weten wat er is gewijzigd. Met dank aan Antio Sinterniklaas, onze nieuwe coördinator arbitrage, zetten we de aanpassingen op een rij:

Blessure speler – art 5
Er is nu aangegeven dat als een speler assistentie (hulp) krijgt hij ook moet worden gewisseld. Dit was al zo, maar stond in de interpretaties en niet in de spelregels.

Doelende speler – art 15
In dit artikel probeert men nu de continue bewegingsactie te onderscheiden van een normaal schot. De doelende speler wordt anders gedefinieerd voor een normaal schot en de doorgaande beweging gedurende een velddoelpoging. Het leidt soms tot het misverstand tussen de betrokkenen, of de fout tijdens het schieten werd gefloten of niet. De nieuwe tekst is vooral bedoeld voor een betere verduidelijking dan het wijzigen van de regel zelf.

Cilinderprincipe – art 33.1
Er zijn spelsituaties bestudeert waarbij verdedigende spelers in de cilinder van de aanvallende spelers met de bal bewegen. Hieruit blijkt dat deze situaties veel gedoe geven met ellebogen en faken.
Tijdens de analyse werd ontdekt dat de bestaande regels:
a. alleen de cilinder van de verdedigende speler vermelden,
b. niets vermelden over de cilinders van de aanvallende speler met en zonder de bal.
In de nieuwe spelregels is de cilinder voor een aanvaller gedefinieerd en dat een aanvaller een normale actie (pivoteren, passen, etc) mag maken binnen zijn cilinder.

Cilinder.jpg

Dubbelfout – art 35
Deze regel leverde geen groot probleem op tot de laatste wijziging van de regel. Momenteel staat hierin dat alle fouten van dezelfde straf worden beschouwd als een dubbele fout, terwijl het voor de scheidsrechters vaak moeilijk is om te bepalen welke speler het eerste illegale contact heeft begaan. Daarom zijn de scheidsrechters praktisch gestopt met het fluiten van de dubbele fout.
De passage over dezelfde straf is gewijzigd in 'fouten van dezelfde zwaarte'(persoonlijke fout of onsportieve/diskwalificerende fout).

Onsportieve fout – art 37
Een van de uitdagingen van de regel is om duidelijk te maken wanneer een fast break begint. Dit in verband met criterium C4 (Contact door de verdedigende speler van achter of zijwaarts op een tegenstander in een poging om de break te stoppen en wanneer er geen verdedigende speler meer is tussen de aanvaller en de basket.)
In de regel is nu komen te staan dat als een speler bezig is met een voortgang naar de basket van de tegenstander, dit een fast break is. Dit houdt in dat deze speler nog geen balbezit/controle hoeft te hebben om met een fast break bezig te zijn.

Scorer en timer – art 48 en 49
Tijdens het maken van een handleiding voor Tafelfunctionarissen is ontdekt dat de scorer veel meer taken heeft dan de andere Tafelfunctionarissen.
De volgende taken (uit voormalig artikel 48.2) worden nu uitgevoerd door de timer:
>  Aangeven hoeveel fouten er zijn gemaakt door een speler, door bordje met het aantal door die speler gemaakte fouten te tonen.
>  Het bordje van de teamfouten op de jurytafel te plaatsen, het dichtst bij de spelersbank van het team dat in teamfoutenlast is gekomen, zodra de bal levend wordt na de vierde teamfout in een kwart.
>  Vervangingen te doen plaats vinden.
>  Zijn signaal laten klinken alleen als de bal dood wordt en voordat de bal levend wordt. Het geluid van het signaal doet de wedstrijdklok niet stoppen en veroorzaakt ook niet dat de bal dood wordt.

B – Het scoreformulier
Wanneer een hoofdcoach het spelerbankgebied verlaat tijdens een gevecht en ook zelf begint te vechten, mag hij niet worden belast met twee D2 (één voor het verlaten van het teambankgebied door een teamlid en één voor zijn eigen actieve betrokkenheid bij het gevecht).
Als de coach actief betrokken is bij een gevecht, zal hij slechts één ‘D2’ fout krijgen.

F - Instant Replay System (IRS)
Voor gebruikt van het Instant Replay System is bijlage F toegevoegd aan het spelregelboekje.
Het Instant Replay System wordt in Nederland niet gebruikt.

Basketball Masterz

Wil je meer over spelregels of bepaalde spelsituaties weten, ga dan naar Basketball Masterz, de officiële spelregelsite van de NBB. Daar scoor met je basketbalkennis en haal je een spelregelbewijs!